การปกป้องคุ้มครองสัตว์เริ่มต้นที่ตัวเรา...เช่นคุณ

มีสัตว์ที่ทุกข์ทรมานอีกเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงแต่เพราะการสนับสนุนจากคุณทำให้ เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือปกป้องสัตว์ได้

ถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติการทารุณกรรมสัตว์โปรดช่วยเราปกป้องคุ้มครองสัตว์ทั่วโลก

1,000 บาท  ชุดอาหารตามธรรมชาติ

เพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ และอาหารตามธรรมชาติในพื้นที่เพื่อให้ช้างได้รับสารอาหารที่หลากหลายและเหมาะสมต่อร่างกาย

 

2,000 บาท  ชุดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ และเวชาภัณฑ์ 1 ชุดเพื่อทำความสะอาดแผลสำหรับช้างที่บาดเจ็บ และป่วยเรื้อรัง 1 ตัว

 

3,000 บาท  ชุดรั้วแลกโซ่

เพื่อสนับสนุนรั้วไฟฟ้าให้ช้าง ได้ปลดพันธนาการ 1 ชุด สนับสนุนได้60 เมตร


Step 1 of 4
WE ACCEPT:
DEBIT & CREDIT