ขณะนี้ออสเตรเลียต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์วิกฤตไฟป่าที่โหมกระหน่ำมายาวนานหลายเดือนได้ทำลายผืนป่าเป็นพื้นที่มหาศาลและส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรสัตว์และแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันอย่างรุนแรง

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยฟื้นฟูและเยียวยาทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยง และสัตว์ในฟาร์มที่มีค่าเหล่านี้

กว่า 50 ปีที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกทำงานเพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง สัตว์ในฟาร์มหรือสัตว์ป่าหลายล้านตัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกว่า 270 ครั้งใน 80ประเทศทั่วโลก  

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะช่วยเหลือสัตว์ในออสเตรเลียอย่างไร

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะเข้าช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนที่สุดก่อนการดำเนินการใดๆการรับมือกับภัยพิบัติจำเป็นต้องได้รับการประสานและความร่วมมือจากหน่วยงานฉุกเฉินหลายภาคส่วนเพื่อการทำงานในสภาวะอันตรายจากประสบการณ์การทำงานในระดับสากลมากว่า 50 ปีเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทั่วโลกเราทราบดีว่ายิ่งมีการดำเนินการอย่างรอบคอบเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยรักษาชีวิตของทั้งคนและสัตว์ได้มากขึ้นเท่านั้น

เราประเมินแล้วว่าความเชี่ยวชาญในการจัดการกับภัยพิบัติของเรานั้นสามารถช่วยฟื้นฟูสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาวิธีการฟื้นฟูในระยะยาวที่กำลังจะเป็นที่ต้องการในระยะเวลาอันใกล้นี้

เรากำลังวางแผนโครงการฟื้นฟูที่เหมาะสมที่สุดสำหรับออสเตรเลีย โดยทำงานร่วมกับท้องถิ่นทั้งจัดทำแผนการอพยพ การฝึกอบรมเกี่ยวกับภัยพิบัติและการจัดตั้งหน่วยงานระดับชาติเพื่อประสานและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้รับผลกระทับจากภัยพิบัติ 

 

ร่วมบริจาคกับเราเพื่อฟื้นฟูสัตว์ป่าให้สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง 

Step 1 of 4
WE ACCEPT:
DEBIT & CREDIT