องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection ฝ่ายจัดการด้านการจัดการภัยพิบัติฉุกเฉินลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์ประสบภัยจากอิทธพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” 

เมื่อพายุโซนร้อน “ปาบึก” พัดเข้าสู่ภาคใต้-ภาคกลางทำให้หลายจังหวัดได้รับความเสียหายจากทั้งแรงลมและน้ำท่วมนับเป็นพายุโซนร้อนที่รุนแรงที่สุดในรอบ50 ปี ส่งผลให้ชาวไทยในพื้นที่ พร้อมสัตว์เลี้ยงนับหมื่นตัวได้รับผลกระทบอย่างหนักและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินของเรากำลังลงพื้นที่เพื่อช่วยสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยร่วมมือกับปศุสัตว์เขต 8และปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยอาสาสมัครปศุสัตว์เข้าช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากประสบการณ์ของเราจากภัยพิบัติครั้งที่ผ่านๆมาสัตว์เหล่านี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเราเชื่อว่าประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ดำรงชีวิตด้วยเกษตรกรรมและปสุสัตว์ รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

ช่วยชีวิตสัตว์คือการช่วยชุมชนให้อยู่รอด

การช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยให้มีชีวิตรอดคือสิ่งสำคัญเราจึงตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการภัยพิบัติทั้งในเอเชียและลาตินอเมริกาเมื่อเกิดเหตุการณ์เลวร้ายทีมฉุกเฉินจะไปถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการช่วยเหลือทางการแพทย์ทั้งรักษาสัตว์ที่บาดเจ็บ ฉีดวัคซีนให้อาหารสัตว์ที่อดอยาก และส่งสัตว์คืนเจ้าของในทุกแห่งที่เป็นไปได้ยิ่งสัตว์เหล่านี้รอดชีวิตได้มากเท่าไหร่ยิ่งช่วยให้ชุมชนรอดพ้นจากการสูญเสียเพราะผู้คนที่ยากจนในหลายพื้นที่ผูกชีวิตไว้กับสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เป็นอาหาร เป็นพาหนะและเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์

 

ช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

1,000 บาท

 สามารถจัดซื้ออาหารให้แก่สุนัข และแมว จำนวน 10 ตัว

3,000 บาท

 สามารถจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับโค กระบือ 5 ตัว

5,000 บาท

 สามารถจัดซื้ออาหารสำหรับโค กระบือ จำนวน 50 ตัว

 


Step 1 of 4
WE ACCEPT:
DEBIT & CREDIT