หน้าหลัก ติดต่อเรา ENGLISH
cd9198c5-16a8-4a5d-9836-8286bcddce4c

ช้างทุกข์ทรมานเพียงใด...
เพื่อให้มนุษย์เพลิดเพลิน

มือของคุณช่วยได้...ร่วมกันปกป้องช้าง และสัตว์ทั่วโลก

คุณอาจไม่รู้ว่า ช้างแสนรู้ที่โชว์ความสามารถ เพื่อเรียกเสียงปรบมือจากนักท่องเที่ยว ต้องผ่านช่วงชีวิตที่มีแต่เจ็บปวด และทุกข์ทรมานแสนสาหัส และต้องผ่านพิธีกรรมที่เรียกว่า “ผ่าจ้าน” คือการทำทำให้ลูกช้างเชื่อง โดยลูกช้างจะถูกพรากจากอกแม่ พวกเขาไม่มีวันได้เจอกันอีก ลูกช้างต้องอดอาหาร อดนอน และยังถูกบังคับให้อยู่ในคอกเล็กๆ ที่สร้างด้วยไม้และเต็มไปด้วยตะปูแหลม เพื่อตรึงให้ช้างเชื่อฟังคำสั่ง ช้างในเอเชียจำนวนมาก ยังถูกทารุณกรรมด้วยวิธีต่างๆ เพื่อถูกนำมาใช้ในการให้ความบันเทิงแก่มนุษย์

ความโหดร้ายเหล่านี้ต้องจบลง และคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการยุติการทารุณกรรมเหล่านี้ได้

วันนี้การสนับสนุนของคุณมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อหยุดการทารุณช้าง และสัตว์ป่าอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ในการให้ความบันเทิงแก่มนุษย์

ในบางประเทศ ด้วยความร่วมมือจากผู้มีจิตเมตตา เราจึงประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการปกป้องสัตว์จากการถูกทารุณกรรม เราได้ผลักดันนโยบายยุติการทารุณกรรมสัตว์เพื่อนำใช้ในการให้ความบันเทิง และมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวบางส่วนให้ความร่วมมือ โดยการหยุดการขายบัตรเข้าชมการแสดงและการขี่ช้าง  ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น แต่ความโหดร้ายและการทารุณกรรมเหล่านี้ยังคงมีอยู่ ช้าง และสัตว์ป่าอื่นๆยังรอคอย ความช่วยเหลือของคุณ

มาช่วยกันปกป้องคุ้มครองช้าง และสัตว์อื่นๆ จากการถูกทารุณกรรมโดยไม่จำเป็น

เราขอขอบคุณแทนช้าง และสัตว์ทุกตัวที่ชีวิตพวกเขาจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไป...

500 บาท / เดือน

สามารถสนับสนุนค่าเกลือแร่และวิตามินเสริมสำหรับช้าง 2 ตัว

600 บาท / เดือน

สามารถสนับสนุนค่าอาหารช้างสำหรับช้าง 1 ตัว / วัน

1,000 บาท / เดือน

สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างรั้วไฟฟ้าและที่พักพิงสำหรับช้างในเวลากลางคืน

1 2 3 4
บริจาค รายละเอียดของฉัน รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุน ยืนยัน รายละเอียด

ข้อมูลการสนับสนุน: