หน้าหลัก ติดต่อเรา ENGLISH
8c343d26-9f37-4dea-b533-1207ba836c35 659431f4-80ac-4d30-a17d-8e4df0570551 dfa1595f-2e90-4a22-933b-aa2351a3515d da8b1467-2431-46fa-9ba2-2acda21a498d 8b2d7a91-bcb8-4eb7-af30-779ec750123b 9329bad8-227e-4a31-8874-55388e6dcb11

ปันน้ำใจวันนี้


เพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์ทั่วโลก


การปกป้องคุ้มครองสัตว์เริ่มต้นที่ตัวเรา...เช่นคุณ

มีสัตว์ที่ทุกข์ทรมานอีกเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง แต่เพราะการสนับสนุนจากคุณทำให้ เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือปกป้องสัตว์ได้

  • ในป่า สัตว์ป่าถูกฆ่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าอย่างโหดร้ายทารุณ คุณสามารถช่วยเราปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าได้
  • ในพื้นที่ภัยพิบัติ สัตว์ก็ต้องการความช่วยเหลือ เราสามารถช่วยชีวิตของสัตว์ที่ประสบภัยและคงวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยสัตว์ได้อย่างยั่งยืน
  • สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม สัตว์ในฟาร์มต้องทนทุกข์ทรมานจากความเป็นอยู่ คุณสามารถช่วยเราเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นได้
  • ในชุมชน เราสามารถหยุดยั้งการสังหารหมู่สุนัขเพียงเพราะความกลัวโรคพิษสุนัขบ้า เพราะได้รับการสนับสนุนจากคุณ

เราต้องขอความอนุเคราะห์จากคุณในวันนี้ เพราะเงินสนับสนุนของคุณอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เราขับเคลื่อนโลกใบนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์ หรือคุณต้องการสนับสนุนครั้งเดียวก่อนได้ในวันนี้

การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้เราขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์ได้ดังนี้:

  • รณรงค์โน้มน้าวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเพื่อช่วยเหลือสัตว์ในระดับโลก
  • รณรงค์ช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าการปกป้องคุ้มครองสัตว์เป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
  • รณรงค์ให้ประชาชนสามารถปฎิบัติและดำรงชีวิตอยู่ได้แบบยั่งยืน ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสัตว์
ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต่อสัตว์ทั่วโลก เพราะชีวิตของสัตว์อยู่ในมือเรา มนุษย์ควรมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ทั้งหลาย โดยเราสามารถร่วมมือกันช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ให้ดีขึ้นได้ ด้วยการขับเคลื่อนให้มีการปกป้องคุ้มครองสัตว์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ซึ่งนับเป็นการแก้ปัญหาครั้งสำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ท้าทายระดับโลก

ถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติการทารุณกรรมสัตว์
โปรดช่วยเราปกป้องคุ้มครองสัตว์ทั่วโลก ด้วยน้ำใจการสนับสนุนของคุณในวันนี้

เราขอขอบคุณแทนสัตว์ทั้งหลาย

top
1 2 3 4
บริจาค รายละเอียดของฉัน รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุน ยืนยัน รายละเอียด

ข้อมูลการสนับสนุน: