หน้าหลัก ติดต่อเรา ENGLISH
9d1061f2-2668-43c9-9951-66e0ae08e38e cc595f1e-dd90-4abf-a82c-9dcf2a0e920d bd05f3e8-757a-4274-a774-c96ec14dba91 023bd052-0c8e-4acf-8136-8b5c56b7373a 4d27caa9-ebdc-4a37-9939-2e34214c1279 228cd9ea-a62f-4af5-9a0c-4af0b8020fc1 1597833f-8d35-4040-86ee-4a2eea19d075 71448618-3565-42a6-91cc-b0ed3390d973 f2a6977b-20c1-455c-aa5d-8d1fd70ca9fa 1137ba7d-83b7-4d6f-b847-0db51dedc012 cbe37376-52fe-44c4-9d92-f75fe62772e9 68e3f9fa-adb1-407f-a182-f7952f503f54

ปันน้ำใจวันนี้


เพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์ทั่วโลก


การปกป้องคุ้มครองสัตว์เริ่มต้นที่ตัวเรา...เช่นคุณ

มีสัตว์ที่ทุกข์ทรมานอีกเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง แต่เพราะการสนับสนุนจากคุณทำให้ เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือปกป้องสัตว์ได้

  • ในป่า สัตว์ป่าถูกฆ่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าอย่างโหดร้ายทารุณ คุณสามารถช่วยเราปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าได้
  • ในพื้นที่ภัยพิบัติ สัตว์ก็ต้องการความช่วยเหลือ เราสามารถช่วยชีวิตของสัตว์ที่ประสบภัยและคงวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยสัตว์ได้อย่างยั่งยืน
  • สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม สัตว์ในฟาร์มต้องทนทุกข์ทรมานจากความเป็นอยู่ คุณสามารถช่วยเราเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นได้
  • ในชุมชน เราสามารถหยุดยั้งการสังหารหมู่สุนัขเพียงเพราะความกลัวโรคพิษสุนัขบ้า เพราะได้รับการสนับสนุนจากคุณ

เราต้องขอความอนุเคราะห์จากคุณในวันนี้ เพราะเงินสนับสนุนของคุณอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เราขับเคลื่อนโลกใบนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์ หรือคุณต้องการสนับสนุนครั้งเดียวก่อนได้ในวันนี้

การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้เราขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์ได้ดังนี้:

  • รณรงค์โน้มน้าวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเพื่อช่วยเหลือสัตว์ในระดับโลก
  • รณรงค์ช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าการปกป้องคุ้มครองสัตว์เป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
  • รณรงค์ให้ประชาชนสามารถปฎิบัติและดำรงชีวิตอยู่ได้แบบยั่งยืน ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสัตว์
ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต่อสัตว์ทั่วโลก เพราะชีวิตของสัตว์อยู่ในมือเรา มนุษย์ควรมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ทั้งหลาย โดยเราสามารถร่วมมือกันช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ให้ดีขึ้นได้ ด้วยการขับเคลื่อนให้มีการปกป้องคุ้มครองสัตว์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ซึ่งนับเป็นการแก้ปัญหาครั้งสำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ท้าทายระดับโลก

ถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติการทารุณกรรมสัตว์
โปรดช่วยเราปกป้องคุ้มครองสัตว์ทั่วโลก ด้วยน้ำใจการสนับสนุนของคุณในวันนี้

เราขอขอบคุณแทนสัตว์ทั้งหลาย

top
1 2 3 4
บริจาค รายละเอียดของฉัน รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุน ยืนยัน รายละเอียด

ข้อมูลการสนับสนุน: